Uchwała nr VII/40/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 maja 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/40/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 24 – Lubniewice, gmina Lubniewice o nr ewidencyjnym działki  902/1 i powierzchni 609 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą KW GW1U/00021056/7.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2019, 10:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93