Uchwała nr V/29/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 marca 2019w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Lubniewice za 2018 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994 ze zm.) oraz art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr V/29/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 marca 2019


w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Lubniewice za 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994 ze zm.) oraz art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
1. Zwalnia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za 2018 r. w kwocie 133.310,77 zł.
2. Zobowiązuje się Zakład Gospodarki Komunalnej do przeznaczenia nadwyżki środków obrotowych na realizację zadań statutowych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                    Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                     Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 marca 2019, 12:56:38)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 marca 2019, 13:47:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106