Uchwała nr IV/28/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr IV/28/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (102kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2019, 12:17:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70