Uchwała nr XXXVI/256/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie powołania Spółdzielni SocjalnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/256/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, ze zmianami) uchwala się co następuje:


§1.
Powołuje się Spółdzielnię Socjalną  pod nazwą Nowa Szansa z siedzibą w Lubniewicach

§ 2.
Gmina Lubniewice obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w §1., 20 udziałów członkowskich o łącznej wartości 1000,00 zł/słownie: jeden tysiąc złotych 00/100/ oraz wpłaci wpisowe w wysokości 10 zł/ słownie: dziesięć złotych 00/100/.

§3. 
Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej Nowa Szansa są:
1. Gmina Lubniewice
2. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

§4.
Przyjmuje się Statut Spółdzielni Socjalnej Nowa Szansa, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do uchwały (1998kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:20:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:50:17)
Zmieniono: Statut

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195