Uchwała nr XXXVI/255/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie RogiNa podstawie art. 18 w ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 717), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/255/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi

Na podstawie art. 18 w ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 717), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Zmienia się uchwałę Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi – załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012 r. otrzymuje kształt określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest Załącznik nr 1.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.


Załącznik nr 1 do uchwały (349kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 10:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158