Uchwała nr XXXIV/250/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 12 września 2013w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/250/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 12 września 2013


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy czternastu pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,5 m2 znajdujących się na parterze budynku, oraz jednego pomieszczenia o pow. 15,5 m2 znajdującego się na piętrze budynku położonego przy ul. Harcerskiej 21 na działce nr 633 obręb Lubniewice, Nr KW GW1U/00022894/0 – na okres 20 lat,

§2
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy dwóch pomieszczeń o pow. 19,1 m2 i 5,6 m2 znajdujących się na piętrze budynku położonego przy ul. Harcerskiej 21 na działce o nr 633 obręb Lubniewice, Nr KW GW1U/00022894/0 – na okres 20 lat.

§3
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy jednego pomieszczenia o pow. 11,2 m2 znajdującego się na piętrze budynku położonego przy ul. Harcerskiej 21 na działce o nr 633 obręb Lubniewice, Nr KW GW1U/00022894/0 – na okres 20 lat.

§4
Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 10:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162