Uchwała nr XXXVI/260/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej LubniewicachNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/260/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) uchwala się co następuje:


§ 1
Po rozpatrzeniu skargi Pana K. W. na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach, skargę uznaje się za zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnianiu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Lubniewicach  do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załacznik nr 1 do uchwały - uzasadnienie (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 08:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140