Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.04.2019
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 199.800,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.03.2019
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 maja 2019  10:00
wynik postępowania: MDS Michał Piekarski, Ownice, ul. Wolności 1, 66-436 Słońsk. Cena wybranej oferty: 404.153,97 zł brutto 

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.01.2019
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena wybranej oferty: 570.240,00 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)