Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (42)  |  Przetargi unieważnione (26)

zamówienie na:

Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.03.2019
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 maja 2019  10:00
wynik postępowania: MDS Michał Piekarski, Ownice, ul. Wolności 1, 66-436 Słońsk. Cena wybranej oferty: 404.153,97 zł brutto