zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.01.2019
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena wybranej oferty: 570.240,00 zł brutto