Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic22.11.2019

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

22.11.2019

Lubniewice, dnia 21.11.2019r.
 
OBWIESZCZENIE
 
W dniu 18 listopada 2019r. Gmina Lubniewice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.:  „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice w 2019 r.”, które zostało zrealizowane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Lubniewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 119,52 zł (100% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). W ramach zadania dokonano demontażu i odbioru płyt azbestowo-cementowych z pięciu nieruchomości na terenie Gminy w miejscowościach: Lubniewice, Glisno oraz miejscowość Rogi. Zdemontowanych oraz  przekazanych do utylizacji zostało łącznie 11,69 Mg odpadów azbestowych, które stanowią płyty azbestowe o powierzchni 678,30 m2. Odpady zostały przekazane na składowisko odpadów w Gorzowie Wlkp. – Chróścik ul. Małyszyńska 180, zarządzane przez, INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.


Treść obwieszczenia (387kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Górczak (22 listopada 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 listopada 2019, 10:42:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264