Ogłoszenie 04.06.2019

Ogłoszenie

04.06.2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LUBNIEWICE
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubniewice,
zapraszam do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lubniewice, która odbędzie się podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, w dniu 24 czerwca 2019r. w sali narad w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach . Raport obejmuje podsumowanie działalności za 2018 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Lubniewicach.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności złożonych do Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie (wzór) (31kB) pdf powinno zawierać:

imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;adres zamieszkania;listę z podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 21 czerwca 2019 r. do godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach – Biuro Rady, pok. 12 (I piętro), ul. Jana Pawła II 51.

Raport opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej - do pobrania TUTAJ (485kB) pdf
                                                                           
                                                                           (-) Edward Białek
                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubniewicach

 

metryczka


Wytworzył: Lidia Jagiełło (4 czerwca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 czerwca 2019, 13:00:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166