Informacja Burmistrza Lubniewic19.11.2014

Informacja Burmistrza Lubniewic

19.11.2014

I N F O R M A C J A
BURMISTRZA LUBNIEWIC


Informuję mieszkańców gminy, że w dniu 14 listopada 2014 roku przedłożyłem Radzie Miejskiej w Lubniewicach:
1. Projekt budżetu Gminy Lubniewice na 2015 rok
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Lubniewice na lata 2015-2024
 
Z  w/w projektami  można  zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Lubniewicach (pok. nr 12) lub u Sekretarza Gminy Lubniewice (pok. nr 7) w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.
                                                                                 
 
 
                                                                                                                         BURMISTRZ LUBNIEWIC
z  up.
Katarzyna Szczepańska

Zastępca Burmistrza Lubniewic
 
 

metryczka


Wytworzył: Zofia Iwaniec (19 listopada 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 listopada 2014, 12:58:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588