Plan gospodarki niskoemisyjnej-konsultacje 20.05.2016

Plan gospodarki niskoemisyjnej-konsultacje

20.05.2016

Burmistrz Lubniewic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubniewice.

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: srodowisko@lubniewice.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

Uwagi i opinie należy przekazywać w terminie od 18 maja 2016r. do dnia 8 czerwca  2016 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą dokumentu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla działań w okresie programowania 2014-2020.


Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic (460kB) pdf

Formularz zgłaszania uwag - word (33kB) word

Formularz zgłaszania uwag - pdf (286kB) pdf

Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubniewice (1145kB) pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubniewice (3704kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Jagiełło (20 maja 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 maja 2016, 08:55:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508