Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach09.03.2016

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

09.03.2016

OGŁOSZENIE
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
 
 
 
 
Ogłaszamy obowiązującą na terenie Gminy Lubniewice taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
Taryfa obowiązywać będzie w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2017r.
 
 
 
Za dostarczenie 1m3 wody dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług –  3,95 zł   
Za dostarczenie 1m3 wody dla 2 i 3 grupy taryfowej odbiorców usług - 4,30 zł
Za dostarczanie 1 m³ wody do podlewania ogródków, trawników i na cele budowlane dla  wszystkich grup - 5,50 zł      
Za dostarczanie 1 m³  wody na cele przeciwpożarowe - 5,50 zł
Miesięczna opłata abonamentowa za hydrant przeciwpożarowy - 3,33 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa  od przyłącza dla wszystkich grup:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - 3,33 zł  
b) dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza:  
- o średnicy 15-20 mm – 3,33 zł
- o średnicy 25-40 mm – 39,96 zł
- o średnicy 50-100 mm – 59,94 zł
c) dla odbiorców korzystających z lokali i właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg wodomierza  
- o średnicy 15-20 mm – 3,33 zł
 
 
Za wytwarzanie oraz odprowadzanie  1m3 ścieków dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług –  7,10 zł   
Za wytwarzanie oraz odprowadzanie 1m3 dla 2 i 3 grupy taryfowej odbiorców  usług – 8,84 zł 
Za przyjęcie 1m3 nieczystości płynnych na oczyszczalnię ze zbiorników bezodpływowych /szamba/ - 6,50 zł  dla  wszystkich grup taryfowych.

Miesięczna opłata abonamentowa dla wszystkich grup taryfowych:
a) przyłącze kanalizacyjne o średnicy do Ø 150 do budynków jednolokalowych - 3,33 zł
b) przyłącze kanalizacyjne o średnicy do Ø 200 do budynków wielolokalowych – 59,94 zł
c) przyłącze kanalizacyjne o średnicy  powyżej Ø 200 do budynków wielolokalowych – 186,48 zł
 
Do cen należy doliczyć obowiązujący  podatek od towarów i usług VAT.

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (9 marca 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 marca 2016, 13:16:54)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (9 marca 2016, 13:18:44)
Zmieniono: Poprawka błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474