Ogłoszenie o zamówieniu "Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem", realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu "Inicjatywa na start"

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług poradnictwa psychologicznego pn. „Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w związku z realizacją projektu pt. „Inicjatywa na start”.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 85121270-6  - usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie, pok. Nr 1 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: pok. Nr 1.

Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) word

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (45kB) word

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (39kB) word

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (38kB) word

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (40kB) word

Załącznik nr 5 - Projekt umowy (50kB) word

Załącznik nr 6 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (42kB) word

Załącznik nr 7 - Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (37kB) word

--------------------------------------

Ogłoszenie wyniku naboru (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (22 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 lutego 2018, 14:10:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 marca 2018, 14:13:25)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329