Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji które odbędzie się dnia 17 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024 - 2035.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach – kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice  -  Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Trzemesznie Lubuskim  –  kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliśnie.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
a. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2023,
c.  przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     /-/ Przemysław Matczak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 12:52:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 18:45:58)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 152