Zarządzenie nr 29/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 9 maja 2019zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 29/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 maja 2019


zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zarządza się, co następuje: w zarządzeniu nr 12/2019 z dnia 5 marca 2019 roku wprowadza się zmianę:
 
§ 1
§ 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
1. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:
  • Kasa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52, adres e–mail: urzad@lubniewice.pl;
  • Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne „STILON”, Lubniewice, ul. Spacerowa 18,
  • tel. 95 755 75 87, adres e – mail: recepcja@centrumstilon.pl;
  • Robert Milko Z.P.U.H. „ROMIS”, ul. Spacerowa 6, 69-210 Lubniewice, tel. 507548419,
  • adres e – mail: justa1574@wp.pl;
  • Anna Maslej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nikola”, Plac Kasztanowy 2,
  • 69-210 Lubniewice, tel. 507 103 193;
  • Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy „Magic Camping", ul. Leśna 1, 69-210 Lubniewice,
  • tel. 732 913 191, adres e – mail: info@magiccamping.pl.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 maja 2019, 10:15:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105