Zarządzenie nr 21/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 9 kwietnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 21/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 kwietnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  21.276,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.276,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 21.276,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87.640,90 zł
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 108.916,90 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.874.634,97 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.696.329,33 zł,
2) dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.773.635,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.240,199,10 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.533.436,07 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (132kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (89kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 kwietnia 2019, 15:05:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466