Zarządzenie nr 248/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 2 października 2018w sprawie powołania Zespołu Opiniującego w celu weryfikacji zgłoszonych zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Zarządzenie nr 248/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 października 2018


w sprawie powołania Zespołu Opiniującego w celu weryfikacji zgłoszonych zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2018 r, zarządza się, co następuję:
 
§1.
W celu weryfikacji zgłoszonych zadań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego powołuje się Zespół Opiniujący, w  składzie:
1. Czterech radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach:
· Beata Sanocka
· Magdalena Tadysz
· Romuald Jakubowski
· Przemysław Matczak
2. Dwóch przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, działających na terenie Lubniewic”
· Danuta Blatkiewicz
· Małgorzata Moskwa
3. Trzech pracowników Urzędu Miejskiego
· Aleksandra Sosnowska
· Aleksandra Górecka
· Waldemar Gatzka
 
§2.
Zespół ze swojego grona wybiera przewodniczącego Zespołu Opiniującego.

§3.
Zadaniem Zespołu Opiniującego jest weryfikacja złożonych wniosków do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, przygotowanie opinii oraz listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców.

§4.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 października 2018, 14:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149