Zarządzenie nr 220/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 4 kwietnia 2018zmieniające Zarządzenie nr 212/2018 w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2.

Zarządzenie nr 220/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 4 kwietnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 212/2018 w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz rozdziału IX pkt 1 i 2 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 140/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 października 2016 roku), zarządza się, co następuje:

w zarządzeniu nr 212/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku wprowadza się zmianę:
 
§ 1
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wprowadza się całkowity zakaz zabierania ryb drapieżnych tj. szczupaka i okonia od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 kwietnia 2018, 09:50:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159