Zarządzenie nr 212/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 23 lutego 2018w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 212/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 lutego 2018


w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz rozdziału IX pkt 1 i 2 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 140/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 października 2016 roku) zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się całkowity zakaz zabierania ryb drapieżnych tj. szczupaka i okonia od dnia 23 lutego 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.
2. Wprowadza się całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz filet rybny od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchyla się zarządzenie nr 190/2017 z dnia 13 października 2017 r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 marca 2018, 15:03:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277