Zarządzenie nr 209/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 26 stycznia 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 209/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1, 3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.461.849,13 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 12.678.967,07 zł
2) Wydatki majątkowe – 3.782.882,06 zł
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (130kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 14:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182