Zarządzenie nr 40/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 5 maja 2015zmieniające Zarządzenie nr 149/2014 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia opłat i zasad korzystania z jednostek pływających na jeziorze „LUBIĄŻ” w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 40/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 maja 2015


zmieniające Zarządzenie nr 149/2014 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia opłat i zasad korzystania z jednostek pływających na jeziorze „LUBIĄŻ” w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§1
§ 1, punkt 1, pozycja nr 8 otrzymuje brzmienie:
Wprowadza się opłaty za rekreacyjne korzystanie z jednostek pływających na  jeziorze „Lubiąż”  w Lubniewicach dzierżawionym od RZGW Poznań – obowiązujące w 2015 roku:
 
Nazwa sprzętu pływającego                             opłata roczna
1. Ponton                                                           15 zł
2. Rower wodny                                                   20 zł
3. Kajak                                                             15 zł
4. Łódź żaglowa do 7 metrów długości                    25 zł
5. Łódź żaglowa powyżej 7 metrów długości             50 zł
6. Łódź wiosłowa                                                  20 zł
7. Łódź z napędem elektrycznym                           30 zł
8. Łódź z napędem spalinowym:                     opłata roczna              opłata dzienna
a) do 3,6 KW (5 KM)                                            50 zł                            10 zł
b) do 10 KW (13,6 KM)                                         70 zł                            20 zł

§ 1, punkt 4, otrzymuje brzmienie: Zezwala się na całoroczne/całodobowe pływanie łodziami z silnikiem spalinowym  do 10 KW (13,6 KM) w celu amatorskiego połowu ryb.
§ 1, punkt 5, otrzymuje brzmienie: Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym w celach turystyczno-rekreacyjnych od godz. 10:00 do godz. 18:00 od 1 maja  do 1 września.
§ 2, punkt 1 otrzymuje brzmienie:  Opłaty, o których mowa w  § 1 ust. 1 należy uiszczać (z okazaniem dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz dokumentu potwierdzającego moc silnika) w: kasie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51.

§ 2
Wprowadza się zapis: Do 1 czerwca 2015 roku wstrzymana zostaje sprzedaż zezwoleń na jednostki pływające z napędem silnikowym powyżej 10 KW (13,6 KM)

§ 3
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 czerwca 2015, 10:00:43)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (17 czerwca 2015, 10:01:18)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355