NULL string(0) ""

Uchwała nr I/5/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach.Na podstawie podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz § 15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/5/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach.

Na podstawie podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz § 15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej w Lubniewicach:

1. Komisja Planowania i Budżetu w składzie:
1) Grzelachowska Emila – członek Komisji
2) Ziołek Grzegorz Jan – członek Komisji
3) Pulkowski Jan Stanisław – członek Komisji
4) Tymusz Maria – członek Komisji
5) Stankiewicz Przemysław – członek Komisji

2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w składzie:
1) Kostański Grzegorz Andrzej – członek Komisji
2) Szydłowska Ewa – członek Komisji
3) Matczak Przemysław – członek Komisji
4) Mackiewicz Aldona Emilia – członek Komisji
5) Stankiewicz Przemysław – członek Komisji

3. Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Handlu w składzie:
1) Niewiadomski Tomasz Paweł – członek Komisji
2) Mackiewicz Aldona Emilia – członek Komisji
3) Kaliska Agnieszka Maria – członek Komisji
4) Dzikowska Maria Magdalena – członek Komisji
5) Białek Edward – członek Komisji

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 maja 2024 r. (167kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 maja 2024, 10:38:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 maja 2024, 10:46:52)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73