NULL string(0) ""

Uchwała nr I/3/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 maja 2024w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz § 78 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/3/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 maja 2024


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) oraz § 78 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Ziołek Grzegorz Jan – Przewodnicząca/y Komisji
2) Kostański Grzegorz Andrzej – członek Komisji
3) Grzelachowska Emila – członek Komisji
4) Golombek Krystian Jan – członek Komisji
5) Niewiadomski Tomasz Paweł – członek Komisji

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 maja 2024 r. (161kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 maja 2024, 10:33:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102