Uchwała nr X/54/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie odwołania Skarbnika GminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:

Uchwała nr X/54/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:


§ 1.
Na wniosek Burmistrza Lubniewic odwołuje się Panią Annę Kisielewicz ze stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 13:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154