Uchwała nr X/52/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2, art.214, pkt 1, art.215, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr X/52/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2, art.214, pkt 1, art.215, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 17.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.000,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 17.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Dochodów  Gminy w wysokości 16.044.687,36 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 13.866.381,72 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.178.305,64 zł

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 15.943.687,56 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 13.366.251,49 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.577.436,07 zł
 
§ 5.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/30/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Dotacje udzielone w 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward BiałekZałącznik nr 1 do uchwały (134kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (87kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (48kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (271kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:01:52)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2019, 14:13:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112