Uchwała nr VII/42/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 maja 2019w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr VII/42/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 maja 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargę uznaje się za niezasadną.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                           Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2019, 10:13:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89