Uchwała nr V/30/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 marca 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.217 ust.1, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr V/30/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 marca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.217 ust.1, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 150.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 15.758.118,17 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 13.361.953,00 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.396.165,17 zł
 
§ 3.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 100.999,80 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 306.500,20 zł

§. 4
Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/21/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Dotacje udzielone w 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Edward Białek

Załącznik nr 1 do uchwały (81kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (34kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (48kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (14 marca 2019, 13:01:45)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 marca 2019, 13:48:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120