Uchwała nr IV/27/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2019 rokNa podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr IV/27/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2019 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                        Przewodniczący
                                                            Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Edward Białek

Załącznik nr 1 do uchwały (201kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2019, 12:15:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64