Uchwała nr IV/25/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntowąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
W  §1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową wykreśla się słowo „nieodpłatne”.

§2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2019, 11:14:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61