Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLI/306/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg tabeli:

Lp.StanowiskoTygodniowy wymiar godzin
1.Pedagog22
2.Logopeda22
3.Terapeuta pedagogiczny22
4.Doradca zawodowy22


§ 2.
Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określonych w art. 42 ust. 7 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela wg tabeli:

Lp.Stanowisko kierowniczeTygodniowy wymiar godzin
1.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubniewicach4
2.Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubniewicach9
3.Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Lubniewicach8


§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XIV/120/2004 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, Uchwała Nr XXXI/239/2006 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.


                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                              Katarzyna Sowa
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1523.2018 z dnia 2018-06-26

Opublikował: Waldemar Gatzka (10 lipca 2018, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij