Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVIII/288/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie zasad naboru wniosku na finansowanie zadania pod nazwą „Ratownictwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubniewice”

Na podstawie art. 21, 22 ust. 4, art. 22 ust. 6, art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się zasady naboru wniosku na finansowanie zadania pod nazwą „Ratownictwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubniewice”.

§ 2
1. Prawo złożenia wniosku i otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy Lubniewice przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane na:
1) utrzymanie gotowości ratowniczej;
2) prowadzenie działań ratowniczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
5) prowadzenie dokumentacji wypadków.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 są udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
§ 3
1. Dotację przyznaje się po złożeniu przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego wniosku.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane podmiotu ubiegającego się o dotację;
2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
3) termin i miejsce realizacji;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
3. Wniosek, o którym mowa ust. 1, należy składać na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wnioski należy składać w terminie: w 2018 roku do 31 maja, w kolejnych latach od 1 do 30 kwietnia.
5. Dotacja musi być wykorzystana najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym jest realizowane zadanie.
6. Możliwość złożenia wniosku poprzedza ogłoszenie o możliwości uzyskania finansowania na zadania z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu.
7. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 6, podane jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej gminy Lubniewice oraz w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4
1. Złożony wniosek w terminie 7 dni jest rozpatrywany przez Komisję.
2. Komisja powołana jest Zarządzeniem Burmistrza Lubniewic.
 
§ 5
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu realizacji zadania
 
§ 6
1. Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.
2. Umowa zawarta jest na okres realizacji zadania w danym roku budżetowym.
3. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego przekłada faktury, rachunki lub inne potwierdzenia wykonania zadania.
 
§ 7
Upoważniony przez Burmistrza Lubniewic pracownik Urzędu Miejskiego w Lubniewicach może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1) stopnia realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
 
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (41kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.1167 z dnia 2018-05-02

Opublikował: Waldemar Gatzka (10 maja 2018, 11:19:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij