Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVII/286/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 marca 2018


w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) Rada Miejska w Lubniewicach działając na wniosek burmistrza, uchwala, co następuje:


§  1.
Dokonuje się podziału miasta i gminy Lubniewice na cztery  stałe obwody głosowania.
 
§ 2.
Wykaz stałych obwodów głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubniewic
 
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie.
 
§ 6.
Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
 
§ 7.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w  Lubniewicach Nr XXI/141/2012 z dnia 22 listopada 2012 r w sprawie podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania. (Dz. Urz. Woj. Lub z 2012. Poz. 2425).
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (29kB) pdf

                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                               Katarzyna Sowa
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.741 z dnia 2018-03-26

Odpowiada za treść: Stanisława Żuk
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 marca 2018, 14:29:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij