Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr XLII/294/2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 lutego 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.211, art.212, ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6, art.214 pkt 1 i 3, art.215, art.217 ust.2, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 176.990 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.788,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 28.788 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 148.202 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 148.202,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.436.990,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 209.686 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 33.870 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.227.304 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 187.003 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączno kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 10.951.706 zł w tym:
- dochody bieżące  - 10.303.504 zł
- dochody majątkowe – 648.202 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 11.778.151 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 10.096.077,70 zł
- wydatki majątkowe – 1.682.073,30 zł

§ 4.
1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.290.000 zł
2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 1.343.945 zł
3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 30.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Gminy.
4. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu po zmianach w wysokości 517.500 zł
5. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 826.445 zł
6. Załącznik Nr 3 do uchwały XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 r. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.
W uchwale Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rok § 4 otrzymuje brzmienie: § 4 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 400.000 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu Gminy do kwoty 826.445 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 463.555 zł

§ 6.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rok „Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rok „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (455kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (728kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (772kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (694kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (429kB) pdf

Opublikował: Waldemar Gatzka (2 marca 2018, 08:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij