Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXV/266/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 lutego 2018


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
   
§2
Deklarację składa się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

§3
Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
1. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach. Wzór deklaracji w formacie DOC. dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (www.bip.lubniewice.pl) 
2. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z:
a) zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl), następnie zalogowaniem się i wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach  i dodanie jako załącznik do sprawy,
b) wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i przesłanie jej  jako załącznik w wiadomości e-mail.
3. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - /vv7m3ek76h/skrytka lub poczty elektronicznej na adres: urzad@lubniewice.pl
4. Deklaracje muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ze zm.).

§4
Deklarację o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:
Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§5
Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości  zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§6
1. Traci moc uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (73kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.419 z dnia 2018-02-14

Opublikował: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 13:35:39)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 13:37:59)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij