Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXV/264/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 lutego 2018


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1.
Ustala się, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

§2.
Wysokość stawki opłaty o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§3.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy ustalany indywidualnie przez Gminę dla właściciela nieruchomości lub na ogólny rachunek bankowy Gminy Lubniewice podany na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.lubniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach albo w kasie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5.
1. Traci moc uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Traci moc uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.417 z dnia 2018-02-14

Opublikował: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 13:24:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij