Uchwała nr XXXIII/246/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 sierpnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIII/246/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 sierpnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne:
1. Lokal mieszkalny Nr  1  o pow.  44,12 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 428/1000 położony w miejscowości Jarnatów 24  na działce o nr ewid. 86 o pow. 0,1800 ha, obręb Jarnatów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW Nr GW1U/00020215/3.
2. Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. 66,78 m2, oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 2853/10000, położony w miejscowości Lubniewice przy ul. Osadników Wojskowych 4, na działce o nr ewid. 366 o pow. 0.0726 ha obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW Nr GW1U/00002927/5.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 08:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132