Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr VI/43/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 czerwca 2015


w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.) oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1
w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach przyjętego Uchwałą
Nr XX/161/2005 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 12 stycznia 2005 r. zmienionego Uchwałą Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności w oparciu o przepisy:
1. Ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163)
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 114).
3. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z poź. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966)
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721)
6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.135)
7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z póź.zm.)
8. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225)
9. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z poź. zm.)
10. Uchwała Nr 142 Rady Ministrów z 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
 
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
3. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o funduszu alimentacyjnym.
4. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
5. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.1083 z dnia 2015-06-12

Opublikował: Waldemar Gatzka (6 września 2017, 13:59:30)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 14:00:09)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij