Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXVI/215/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 kwietnia 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art. 214 pkt 1,art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 55.263,74 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.263,74 zł
    
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 267.263,74 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.263,74 zł,
-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 212.000,00 zł,
 
§ 3.
1. Określa się deficyt  budżetu po zmianach w wysokości 1.804.500,00 zł, który będzie pokryty:
1) przychodami z zaciągniętego kredytu  w  kwocie 1.592.500,00 zł
2) przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 212.000,00 zł
2.Określa się kwotę przychodów po zmianach w wysokości 2.212.000,00 zł
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok”  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.347.593,35 zł, w tym:
-dochody bieżące – 12.688.593,35 zł
-dochody majątkowe – 659.000,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.152.093,35 zł, w tym:
-wydatki bieżące – 11.857.624,61 zł
-wydatki majątkowe – 3.294.468,74 zł
 
§ 5.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Załącznik nr 1 do uchwały (8kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (35kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (48kB) pdf                      

Opublikował: Waldemar Gatzka (15 maja 2017, 14:04:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij