Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXV/203/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzanego dla przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice, ustala się następujące kryteria wraz
z przyznaną liczbą punktów:

Nazwa kryteriumLiczba punktów
Kandydat, którego rodzice/rodzic samotnie wychowujący, prawni opiekunowie/prawny opiekun, pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
20
Kandydat, którego rodzina objęta jest stałą pomocą instytucji pomocy społecznej.10


§ 2.
Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/rodzica samotnie wychowującego, prawnych opiekunów/prawnego opiekuna  kandydata  wg wzoru  stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3.
O przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

§ 4.
Traci moc Uchwała nr XXII/170/2016  Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (28kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.646 z dnia 2017-03-17

Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2017, 10:09:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij