Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (44)  |  Przetargi unieważnione (26)

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.02.2020
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena oferty: 740.016,00 zł brutto