Ogłoszenie01.02.2019

Ogłoszenie

01.02.2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2019.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać do dnia 21 lutego 2019 r. w formie pisemnej, w godzinach urzędowania - w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, lub w formie elektronicznej na adres: urzad@lubniewice.pl

Zgłoszone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.


Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2019. (95kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 lutego 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 lutego 2019, 16:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172