Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

12.10.2018

Lubniewice, dnia 12.10.2018 r.

IN.6733.06.2018                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin z siedzibą ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Rafał Sitko i w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową trzech słupów oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 2/22, 215/2 i 217/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice” - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Starostę  Sulęcińskiego, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin - w zakresie ochrony gruntów rolnych- uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 2 w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską – postanowienie z dnia 09.10.2018 r. (data wpływu do urzędu: 10.10.2018 r.)  znak:ZN-G.5151.82.2018 [Lub]- uzgodniono pozytywnie;
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2 ).
 
                                                                                             
 
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  12.10.2018r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Gliśnie , dn. 12.10.2018 r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

 
 

Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (12 października 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 października 2018, 12:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij