Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.03.2018


Lubniewice, dnia 14.03.2018 r.
IN.6733.03.2018                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z siedzibą Osiedle Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice i reprezentowanej przez Panią Renatę Kaczmarek - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania polegającą na utworzeniu przedszkola na poziomie parteru budynku oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek  o nr ewid. 645, 647 i 644/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice” - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - postanowienie z dnia 01.03.2018 r. o sygn. WPN-I.612.140.2018.MW - uzgodniono pozytywnie.
2) Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 2 w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską – postanowienie z dnia 08.03.2018 r. (data wpływu do urzędu: 12.03.2018 r.)  znak: ZN-G.5151.2.2018 [Lub] - uzgodniono pozytywnie;
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2 ).
 
                                                                                             

 
-  Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  14.03.2018r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 14.03.2018r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 

Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 marca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 marca 2018, 12:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij