Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

15.02.2018

Lubniewice, dnia 15.02.2018 r.

IN.6733.01.2018                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku Gminy Górzyca, z siedzibą przy ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca – reprezentowanej przez Wójta Gminy Górzyca Pana Roberta Stolarskiego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej na terenie działek o nr ewid. 280/2 i 803 położonych w obrębie ewidencyjnym Żabice, gmina Górzyca"  - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 2 w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską – postanowienie z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu do urzędu: 31.01.2018 r.)  znak:ZA-G.5151.1.2018 [Gor]- uzgodniono pozytywnie;
3) Wójta Gminy Górzyca- zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w/w ustawy  w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego drogi gminnej - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia  o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2).
 
                                                                                             
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górzyca, dn.            .02.2018r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  15.02.2018r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żabice , dn.   .02.2018 r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzyca.
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 
 
 

Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (15 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2018, 12:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij