Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

01.09.2017

Lubniewice, dnia 01 września 2017 r.
 
Znak sprawy: IN.6220.08.2017
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),
 
BURMISTRZ LUBNIEWIC
 
zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na „Budowie stacji paliw płynnych z zapleczem w Lubniewicach na działce nr 697 przy ul. Sulęcińskiej”
 
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71), przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017r. Burmistrz Lubniewic po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie nałożył na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji wraz z obowiązkiem sporządzenia raportu.
 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Lubniewic informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od momentu ukazania się obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel.  95 755 7052).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 01.09.2017 r. do 30.09.2017r.  (przez 30 dni),
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl


Wytworzył: Karolina Baszuk (1 września 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 września 2017, 08:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij