Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.08.2017

Lubniewice, dnia 09.08.2017 r.
IN.6733.02.2017                                                                                                                                  
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku Pana Ignacego Piętek reprezentowanego  przez Elwirę Kramm EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 290 i 696, obręb ewid. nr 24 – miasto Lubniewice, polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetleniowej i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
  1. Starostę  Sulęcińskiego, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin - w zakresie ochrony gruntów rolnych- uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
  3. Zarząd Powiatu w Sulęcinie - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w/w ustawy w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej - postanowienie z dnia 19.07.2017 r. (data wpływu 20.07.2017 r.) o sygn. DZ.7130.2.31.2017.JWit - uzgodniono pozytywnie.
  4. Marszałka Województwa Lubuskiego - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 6  w/w ustawy w zakresie melioracji wodnych - postanowienie z dnia 27.07.2017 r. (data wpływu 31.07.2017 r.), znak: DW.I.-LZMiUW-714/17 - uzgodniono pozytywnie.
  
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2 ).
 
                                                                                             
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  09.08.2017r. (przez 21 dni).
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 09.08.2017 r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (9 sierpnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 sierpnia 2017, 14:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij