ZAPYTANIE OFERTOWE 12.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

12.05.2015

W związku z realizacją przez Gminę Lubniewice projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Burmistrz Lubniewic zwraca się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na Organizację usługi przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla 281 uczestników Projektu, z których część stanowią osoby niepełnosprawne.

Zapytanie ofertowe - wersja word (276kB) word

Zapytanie ofertowe - wersja pdf (563kB) pdf

----------------------------------------------------------------------

Unieważnienie zapytania ofetowego (328kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Biegowski (12 maja 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 maja 2015, 15:17:17)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (18 maja 2015, 16:22:46)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530